Viktiga Nyheter

Från och med 2021 tas ingen osorterad plast emot.

Prisjustering från och med 1 januari 2021

Från och med måndag den 1 januari sker en prisjustering på alla plastartiklar.
Orsakerna till att SvepRetur höjer avgifterna är enligt följande:

  • SvepRetur får in betydligt mer plast än tidigare år och dessutom också mer än vad som deklarerats.
  • Värdet på den insamlade plasten som råvara  har gått ner betydligt beroende på ett överskott i Europa.
  • Priserna på re-granulat har gått ner beroende på råvaruöverskott  i Europa.

Regler för sortering av lantbruksplast 2020
För att bättre kunna materialåtervinna den insamlade lantbruksplasten och därmed få en högre kvalité och en så låg återvinningsavgift som möjligt, gäller de nya sorteringsreglerna från och med den 1 mars 2020. Detta innebär att du redan nu bör börja sortera plasten i två fraktioner, en vit och en färgad fraktion.

Läs mer under Insamlingsinfo

Information om säckar från potatisutsäde
Säckar från potatisutsäde tas inte emot på SvepReturs insamlingsplatser på grund av att leverantörerna av utsädespotatis inte är anslutna till SvepReturs återvinningssystem

Information om Combifolie
Combifolien består av två sammanlagda skikt. Det vanligtvis vitinfärgade, tjockare skiktet, består av Polyeten och det vanligtvis transparanta tunnare skiktet består av Polyamid. Dessa två kvalitéer ”trivs” inte ihop i den fortsatta återvinningsprocessen.

Under ensileringsprocessen delar sig Combifolien och blir två separata folier av olika kvaliteter. Detta medför att de måste hanteras var för sig i samband med återvinningen. På återvinningsstationen läggs den vitinfärgade tjockare plasten tillsammans med plansilofolie och den transparanta tunnare läggs på anvisad plats.

Du som lantbrukare måste hantera de två olika foliekvalitéerna åtskilda när de lämnas till SvepReturs insamlingsställen. Blandas de, blir all den plast som är en blandning av de två olika kvalitéerna obrukbar till materialåtervinning och därmed osäljbar, vilket kan påverka det återvinningspris du som lantbrukare betalar när du köper plasten.