24 709 ton lantbruksplast samlades in 2023

2023 samlade Svepretur in 24 709 ton ( 23 545 ) lantbruksplast, 75 % som samlades in var plasten som används till rundbalar. Mest plast samlades in i Skåne, Västra Götaland och Jönköpings län.

Årets insamling börjar i mars, mer information om insamlingsplatser och dagar finner du på vår hemsida under fliken ”insamslingslistor”