2016 års insamlingsplatser och tider kommer på hemsidan omkring den 1/3 2016.

Hitta din närmaste insamlingsplats

Insamling genomförs två dagar under perioden maj – augusti, varav en dag skall vara kvälls- eller lördagsöppet. Insamling kommer att ske även under hösten, omkring oktober/november, lokala variationer kan förekomma. Tider och platser för vår och höstinsamling publiceras här efter 1 mars resp. 1 september. Insamlingsplatserna är bemannade hela öppettiden.

I nedanstående pdf-filer kan du se en förteckning över insamlingsplatserna samt aktuell dag när plasten kan lämnas. Listorna uppdateras fortlöpande.

Gårdshämtning

Om du inte har tid eller möjlighet att själv lämna din plast på någon av våra insamlingsplatser kan vi hjälpa dig med gårdshämtning. Du behöver bara sortera och se till att plasten är skakren, så sköter vi resten. Gårdshämtning av returplast i samband med den lokala insamlingen kan beställas på www.krsab.nu, mot ett kostnadstillägg på 2 450 kr söder om en linje Gävle – Dalarna och 3 250 kr norr därom. Gårdshämtning över 10 ton är kostnadsfri.
Anmäl dig via formuläret här. (ny flik).