Återvinn med SvepRetur

Att återvinna med SvepRetur är enkelt. En entreprenör sköter hämtningen från de insamlingsplatser där plasten lämnas. All plast som tas emot för återvinning ska vara så ren och torr som möjligt och får inte innehålla främmande föremål som till exempel järn, jord, sten, grus eller gammalt ensilage. År 2020 lämnade svenska bönder cirka 25 000 ton plast för återvinning.

Den insamlade plasten kunde till ca 90% avsättas som råvara till nya plastprodukter, vilket har en positiv påverkan på bl.a. kostnaderna i framtiden. Detta blev möjligt då plasten till största delen var sorterad enligt anvisningarna. 2021 fortsätter vi med oförändrade sorteringskrav och med hjälp av informationen nedan blir det lättare att göra rätt. Du kan också ladda hem våra informationsblad sorteringsanvisning.