Om Svepretur

Svensk Ensilageplast Retur är en ideell branschförening för tillverkare, importörer och återförsäljare av ensilagefilm, plastsäckar, odlingsfolie och liknande. Denna förening arbetar genom sitt materialbolag för en miljöanpassad och smidig återvinningslösning för lantbrukare, odlare och hästägare m fl. En sådan frivillig lösning kan innebära att lantbruket slipper framtida lagstiftning. Den operativa delen av verksamheten sköts av Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur). Det är ett materialbolag av liknande slag som finns för glas, tidningar m fl returmaterial.

SvepRetur drivs helt utan vinstintresse och är konkurrensneutralt. De avgifter som tas ut motsvarar de verkliga kostnaderna och vid valet av entreprenör är kostnadsfrågan tillsammans med servicenivån avgörande.

Resultaten av verksamheten kommer att redovisas till Naturvårdsverket och vi kommer att informera om utfallet på denna webbplats.
Hela återvinningshanteringen av lantbrukets plastprodukter finansieras av en avgift som motsvarar de verkliga kostnaderna. Eftersom avgiften betalas direkt vid inköpet är det sen bara att lämna sin plast på insamlingsplatsen.

För ett miljövänligare lantbruk

Vill du tillsammans med oss göra en riktigt god insats för miljön, klimatet och våra barns framtid? Sortera din använda lantbruksplast enligt våra regler och återvinn den med vår hjälp. På så vis sparar du jordens resurser och minskar koldioxidutsläppet avsevärt.

Plasten är en resurs och återvinns i Småland
Bakom kraven på återvinning ligger inte bara miljöhänsyn, det handlar även om långsiktig resurshantering. Den sorterade plasten blir en råvara för nya plastprodukter!

År 2020 lämnade svenska bönder cirka 25.000 ton plast för återvinning till SvepRetur.

Håll avgiften nere genom att sortera!