Branschorganisation och materialbolag

Svensk Ensilageplast Retur är en ideell branschförening för tillverkare, importörer och återförsäljare av ensilagefilm, plastsäckar och odlingsfolie. Denna förening arbetar genom sitt materialbolag för en miljöanpassad och smidig återvinningslösning för lantbrukare, odlare och hästägare m fl. En sådan frivillig lösning kan innebära att lantbruket slipper framtida lagstiftning. Den operativa delen av verksamheten sköts av Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur). Det är ett materialbolag av liknande slag som finns för glas, tidningar m fl returmaterial.
Inget vinstintresse

SvepRetur drivs helt utan vinstintresse och är konkurrensneutralt. De avgifter som tas ut motsvarar de verkliga kostnaderna och vid valet av entreprenör är kostnadsfrågan tillsammans med servicenivån avgörande.

Målsättning

SvepRetur har som mål att 70% av lantbrukens använda plast skall samlas in. Av den insamlade plasten skall minst 30% gå till materialåtervinning, dvs gå tillbaka till produktionen för att bli nya produkter. Resten går till energiutvinning vilket innebär förbränning där energin tas tillvara i form av värme och el.

Resultaten av verksamheten kommer att redovisas till Naturvårdsverket och vi kommer att informera om utfallet på denna webbplats.

Självkostnad
Bolaget ägs av en ideell branschförening och arbetar helt utan vinstintresse. Hela återvinningshanteringen av lantbrukets plastprodukter finansieras av en avgift som motsvarar de verkliga kostnaderna. Eftersom avgiften betalas direkt vid inköpet är det sen bara att lämna sin plast på insamlingsplatsen.
Gårdshämtning av returplast i samband med den lokala insamlingen kan beställas, på www.krsab.nu eller telefon 0771 – 11 11 22, mot ett kostnadstillägg på 2.450 kr söder om en linje Gävle – Dalarna och 3.250 kr norr därom.