Svepretur ger marknadsstöd till inköp av komprimator

Svepretur ger ett ekonomiskt bidrag till de lantbruksföretag som köper in en komprimator, för att hantera sin plast.

Stödet betalas ut direkt till Lantbrukaren från Svepretur. Kontakta Bengt Karlsson på Svepretur 0706-470212 för mer information