24 709 ton lantbruksplast samlades in 2023

2023 samlade Svepretur in 24 709 ton ( 23 545 ) lantbruksplast,…

Svepretur ger marknadsstöd till inköp av komprimator

Ekonomiskt marknadsstöd för inköp av komprimator

Plastinsamling på Hörby Lantmän

Vid plastinsamlingen på Hörby Lantmän var Lantbruksnytt på…

Län där insamling sker i höst

Insamling under hösten

Komprimera din plast hemma på gården

Komprimera plasten

Var tar den insamlade plasten vägen?

25 000 ton plast samlas in årligen

Insamlad lantbruksplast de fem första månaderna

De fem första månaderna har vi samlat in c:a 8 000 ton lantbruksplast, under 2022 samlade vi c:a 22 500 ton

Bengt Karlsson tillträder som VD på Svepretur

Sedan 1 april 2023 är Bengt Karlsson ny VD på SvepRetur AB.