För ett miljövänligare lantbruk

Vill du tillsammans med oss göra en riktigt god insats för miljön, klimatet och våra barns framtid? Sortera din använda lantbruksplast i de olika fraktionerna och även i vitt eller färgat och återvinn den med vår hjälp. På så vis sparar du jordens resurser och minskar koldioxidutsläppet avsevärt. Det är enkelt och det är kostnadseffektivt, du har ju redan betalat återvinningsavgiften. På tal om avgiften, om du sorterar rätt hjälper du till att hålla nere avgiften, eftersom vi inte behöver anställa någon för att sortera åt dig.

Plasten är en resurs och återvinns i Småland
Bakom kraven på återvinning ligger inte bara miljöhänsyn, det handlar även om långsiktig resurshantering. Den sorterade plasten blir en råvara för nya plastprodukter!

År 2019 lämnade svenska bönder cirka 21 000 ton plast för återvinning till SvepRetur. Cirka 90% kunde avsättas som råvara till nya plastprodukter eftersom den var korrekt sorterad. Plasten återvinns till största delen av vår entreprenör KRS i en återvinningsanläggning i Korsberga, Småland. Där blir den till plastgranulat som säljs och används till nya plastprodukter.

Det som för närvarande inte kan återvinnas i anläggningen säljs som råvara till andra återvinningsanläggningar i Sverige, Litauen, Polen och Tyskland. Sedan flera år tillbaka säljs ingen lantbruksplast till Asien.

Du har redan betalat återvinningsavgiften
När du köpte plasten betalade du samtidigt en återvinningsavgift som finansierarar de faktiska kostnaderna som inte täcks av inkomsterna för försäljningen av granulat.

Håll avgiften nere genom att sortera!
Om du och alla andra fortsätter att sortera vitt för sig och färgad plast för sig, så kan vi hjälpas åt att hålla ner avgiften. De vita granulaten har ett högre värde än granulat av blandade färger, därför är det viktigt att du inte blandar in någon färgad plast i det vita. Att KRS kan erbjuda så mycket vit granulat som möjligt innebär att din avgift även i fortsättningen hålls nere. Det är också viktigt att materialet är så torrt och rent som möjligt samt inte innehåller främmande föremål såsom sten, järn, jord, grus och gammalt ensilage.

Du som har sorterat plasten efter hittills gällande regler och inte har möjlighet att snabbt gå över till de nya reglerna, får givetvis lämna den osorterade plasten som en färgad fraktion under 2020. Denna blir då till färgat granulat.

Gör det enkelt för dig
För att hanteringen skall bli enkel och korrekt är det en fördel om du påbörjar källsorteringen direkt när säcken eller dunken töms eller balen öppnas. Avsätt gärna en plats under tak för att sortera din lantbruksplast.

Kontinuerlig utvärdering
Hela insamlingsarbetet sköts av Kretslopp och Recycling i Sverige AB (KRS) och vårt samarbete utvärderas kontinuerligt. Som ett led i denna utvärdering hoppas vi på en öppen dialog med landets lantbrukare. Vi ser det som den bästa vägen att få fram ett system som är både effektivt, miljöanpassat och enkelt för alla inblandade. Så när du vill ge råd eller feedback gör det via mail till: info@svepretur.se