24 709 ton lantbruksplast samlades in 2023

2023 samlade Svepretur in 24 709 ton ( 23 545 ) lantbruksplast,…

Plastinsamling på Hörby Lantmän

Vid plastinsamlingen på Hörby Lantmän var Lantbruksnytt på…

Län där insamling sker i höst

Insamling under hösten

Komprimera din plast hemma på gården

Komprimera plasten