Svepretur ger marknadsstöd till inköp av komprimator

Ekonomiskt marknadsstöd för inköp av komprimator

Var tar den insamlade plasten vägen?

25 000 ton plast samlas in årligen

Insamlad lantbruksplast de fem första månaderna

De fem första månaderna har vi samlat in c:a 8 000 ton lantbruksplast, under 2022 samlade vi c:a 22 500 ton

Bengt Karlsson tillträder som VD på Svepretur

Sedan 1 april 2023 är Bengt Karlsson ny VD på SvepRetur AB.