Sortera plasten rätt

Sortera plasten enligt nedan angivna instruktioner. Plasten måste vara sorterad du anländer till återvinningsplatsen.

Balplast/Sträckfilm
Vit och transparent balplast/sträckfilm sorteras i högen “vit”
Färgglad plast (rosa, grön, gul, blå,svart) sorteras i högen “färg”
Om balplast med olika färger inte går att separera sorteras den i högen “färg”.

Mantelfolie
Vit och transparent folie sorteras i högen “vit”.
Färgglad folie sorteras i högen “färg”
Sortera mantelfolien som ensilagesträckfilm.

Nät och garn
Nät och syntetgarn måste hållas isär, då plasten är olika.
Oavsett om det är garn eller nät ska avfallet packas i en storsäck som knyts ihop.

Folie
Vit och transparent folie ska sorteras i högen “vit”
Färgglad folie ska sorteras i högen “färg”.
Emballage som är vit eller transparent (utan tryck) sorteras i högen “vit”, resterande sorteras i högen “färg”.

Fiberduk
Duken ska vikas ihop så mycket det går.
Lösa fiberdukar med “svansar” tas inte emot.

Säckar
Säckar för växtnäring eller utsäde ska packas ihop. Ingen annan plast får läggas i säcken.
Småsäckar och pallhuvar sorteras som folie.

Hylsor
Förekommer främst från balplast, folie och nät.
Packas i storsäcken och knyts ihop.

Dunkar
Dunkarna ska vara rengjorda och torra.
Locken sorteras separat.
8-10 dunkar bör bindas ihop

Välj en ansluten återförsäljare
Köp alltid plast ifrån en miljömedveten leverantör som genom sin anslutning i Svepreturs återvinningssystem tagit sin del av det gemensamma miljöansvaret. Tänk på att alltid ta med din senaste faktura (ifrån räkenskapsåret) från ansluten leverantör som ett kvitto på din miljömedvetenhet. Kan du inte uppvisa en aktuell faktura kan vi neka dig avlastning.

Hitta din närmaste insamlingsplats

Insamling genomförs två dagar under perioden maj – augusti, varav en dag skall vara kvälls- eller lördagsöppet. Insamling kommer att ske även under hösten, omkring oktober/november, lokala variationer kan förekomma. Tider och platser för vår och höstinsamling publiceras här efter 1 mars resp. 1 september. Insamlingsplatserna är bemannade hela öppettiden.

I nedanstående pdf-filer kan du se en förteckning över insamlingsplatserna samt aktuell dag när plasten kan lämnas. Listorna uppdateras fortlöpande.

Gårdshämtning

Om du inte har tid eller möjlighet att själv lämna din plast på någon av våra insamlingsplatser kan vi hjälpa dig med gårdshämtning. Du behöver bara sortera och se till att plasten är skakren, så sköter vi resten. Gårdshämtning av returplast i samband med den lokala insamlingen kan beställas på www.krsab.nu, mot ett kostnadstillägg på 2 450 kr söder om en linje Gävle – Dalarna och 3 250 kr norr därom. Gårdshämtning över 10 ton är kostnadsfri.
Anmäl dig via formuläret här. (ny flik).