2016 års insamlingsplatser och tider kommer på hemsidan omkring den 1/3 2016.

Hitta din närmaste insamlingsplats

Insamling genomförs två dagar under perioden maj – augusti,
varav en dag skall vara kvälls- eller lördagsöppet och en till två
dagar under perioden september – november, lokala variationer
kan förekomma med bl.a. ökade inlämningsmöjligheter.
Tider och platser för vår och höstinsamling publiceras här efter
1 mars resp. 1 september. Insamlingsplatserna är bemannade hela
öppettiden.
I nedanstående pdf-filer kan du se en förteckning över insamlings-
platserna samt aktuell dag när plasten kan lämnas.
Listorna uppdateras fortlöpande.

Gårdshämtning

Om du inte har tid eller möjlighet att själv lämna din plast på någon av våra insamlingsplatser kan vi hjälpa dig med gårdshämtning. Du behöver bara sortera och se till att plasten är ”skakren”, så sköter vi resten.

Gårdshämtning kan beställas året runt. Gårdshämtning  kostar i år 2 800 SEK + moms för varje hämtning.  Vi planerar tid för hämtning och återkommer till dig i god tid före hämtning.

Gårdshämtning kan beställas här, (ny flik).

Abonnemangshämtning innebär en schemalagd gårdshämtning hämtning året runt.

Antal hämtningar per år:

  1. hämtning /år 2 500 SEK + moms
  2. hämtningar/år 4 750 SEK + moms
  3. hämtningar/år 6 900 SEK + moms
  4. hämtningar/år 9 000 SEK + moms

Abonnemangshämtning kan beställas här, (ny flik).